Παραγωγική ανασυγκρότηση ή παραγωγικός μετασχηματισμός; Το παράδειγμα του αγροδιατροφικού τομέα

Το «Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», η «Δικτύωση για τη Ριζοσπαστική Αριστερά» και η «ΟΝΡΑ – Ανασύνθεση» καλούν σε μία πρώτη συζήτηση για τις εναλλακτικές, με έμφαση στο παράδειγμα του αγροδιατροφικού τομέα, την Παρασκευή 7 Απρίλη, στις 19.30, στην ΕΔΟΘ (Πρ. Κορομηλά 51). Παραθέτουμε στη συνέχεια, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα για το άνοιγμα της κουβέντας.

Πρώτο: Τι εννοούμε με τον όρο «παραγωγική ανασυγκρότηση» και τι με τον «παραγωγικό μετασχηματισμό»; Σχηματικά, ο πρώτος όρος αναφέρεται στην υλική πλευρά της παραγωγής, το μέγεθος και το είδος των προϊόντων της και ο δεύτερος στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και τελικά τις σχέσεις ιδιοκτησίας. Θα πρέπει λοιπόν να «διαλέξουμε» με τι από τα δύο είμαστε; Βοηθά ή εμποδίζει η μία διαδικασία τη δεύτερη; Αν το τελικό ζητούμε είναι ο μετασχηματισμός, αυτός γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε πεδίο παραγωγής, σε κάθε διαφορετική κατηγορία σχέσεων ιδιοκτησίας;

Δεύτερο: Ποιες είναι οι βασικές σχέσεις (ιδιωτική παραγωγή, ατομική, κρατική, συνεταιριστική κοκ) υπό τις οποίες γίνεται η παραγωγή σήμερα – και ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα; Τι επιδιώκουμε για κάθε κατηγορία σχέσεων; Τι κίνητρα κι αντικίνητρα (φορολογικά, οικονομικά, απορρόφηση προϊόντων κοκ) μπορούν να στηρίξουν τις σχέσεις που επιθυμούμε;

Τρίτο: Ποιο είναι αντίστοιχα το ζητούμενο όσο αφορά το υλικό περιεχόμενο της παραγωγής; Πώς ορίζεται η διατροφική επάρκεια; Πώς καθορίζονται και πώς μετασχηματίζονται οι ανάγκες;

Τέταρτο: Σε ποιες πολιτικές συνθήκες αναφέρονται οι εναλλακτικές που συζητάμε: στο περιθώριο της υφιστάμενης κατάστασης, ως πειράματα παράλληλα κι ανταγωνιστικά με το κυρίαρχο πρότυπο, σε μία συνθήκη πολιτικής ρήξης, ριζοσπαστικής διακυβέρνησης και όξυνσης του ανταγωνισμού, ή σε μία επαναστατική συνθήκη μετάβασης;

Πέμπτο – και κρισιμότερο: σε μία αντίστοιχη συνθήκη ρήξης, τι μορφές μπορεί να πάρει η ταξική πάλη, κι από τις δύο πλευρές; Ποια όπλα θα επιστρατεύσει το κεφάλαιο, με ποιες μορφές ελέγχου, αυτοοργάνωσης κι αλληλεγγύης μπορεί να απαντήσει η πλευρά των εργαζομένων;

Advertisements